naar Vanaf de werkvloer

Ruben vertelt: hoe development- en persoonlijke ontwikkeling samengaan

Blog
18 augustus 2021

De ontwikkelingen binnen development staan niet stil en jouw persoonlijke ontwikkeling (als het goed is) ook niet. In dit blog neem ik je mee in de afwegingen die we maken bij nieuwe technologieën en ontwikkelingen en hoe we dit binnen Frontis stroomlijnen én combineren met persoonlijke ontwikkeling.

Nieuwe technologieën en ontwikkelingen signaleren en... er iets mee doen, of niet?

Zoals gezegd, nieuwe technologieën en ontwikkelingen zijn er continu in ons vakgebied. We kunnen simpelweg niet met alles aan de slag. Ons technisch hart, bestaande uit lead developers uit onze development teams, bewaakt de (technische) visie en bepaalt de grote lijnen, rekening houdend met de wensen van onze klanten, collega’s en binnen projecten. Ook bepalen zij de haalbaarheid van nieuwe technologieën en ontwikkelingen, voordat de organisatie ermee aan de slag gaat.

De belangrijkste vragen voor het technisch hart hierbij zijn:

  • Past het bij ons?  
    We richten ons sinds een aantal jaar op de frameworks .NET (Microsoft), Azure Hosting (Microsoft) en Vue.JS (front-end framework). Door bewust te kiezen voor deze frameworks, kunnen we specifieker en met meer focus onze informatie vergaren over nieuwe ontwikkelingen. Hoe we die informatie vergaren? Via verschillende kanalen zoals blogs, webinars, meet-ups en (online) conferenties.  

  • Heeft het meerwaarde (kwaliteit, tijd, gemak) voor onze (toekomstige) projecten?
    Alleen dan is het zinvol om dit toe te passen. Hoe we dit bepalen? Door bijvoorbeeld een nieuwe techniek zo snel mogelijk toe te passen binnen een lopend project: leren door te doen!

De organisatie in

Je snapt dat nieuwe technologieën/ontwikkelingen die bij ons passen én een meerwaarde hebben, zo snel mogelijk 'geadopteerd' moeten worden door de organisatie. Daarom werken we met core teams, die binnen Frontis verantwoordelijk zijn voor een specifiek onderwerp.

Core teams bestaan uit meerdere developers, aangevuld met een projectmanager, designer of digital marketeer. Een core team werkt het onderwerp verder (technisch) uit, monitort ontwikkelingen binnen dit onderwerp en fungeert als aanspreekpunt binnen de organisatie. Zo kunnen collega's met een bepaalde interesse aanhaken en eigenaarschap claimen over een bepaald onderwerp. 

En daar komt persoonlijke ontwikkeling om de hoek kijken

Binnen onze HR Cyclus wordt er jaarlijks gekeken naar onze persoonlijke wensen en ambities ten aanzien van loopbaan, functie, taken, etc. Met leerdoelen, gerelateerd aan zowel persoonlijke doelen als organisatiedoelstellingen, kunnen we vervolgens concreet aan de slag. Om op deze manier aan te peilen waar interesses liggen, weet Frontis ook wie waar het beste kan aanhaken bij nieuwe technologieën en ontwikkelingen. 

Ok leuk, maar hoe werkt dit dan in de praktijk? 

Als front-end ontwikkelaar vind ik het belangrijk om de kwaliteit van onze (CMS-) projecten te waarborgen. Daarom hou ik me bezig met het updaten van onze CMS'en (Umbraco en Kentico) en front-end pakketten zoals Bootstrap, VueJS en NuxtJS. Ik neem dan ook deel in de core teams die hier verantwoordelijk voor zijn. Zijn er nieuwe uitdagingen op dit vlak? Dan onderzoek ik met het core team hoe we dit het beste kunnen aanpakken. 

En zo zijn er bijvoorbeeld back-end ontwikkelaars die zich richten op updates binnen de frameworks die Microsoft biedt. Daarnaast krijgen zij de ruimte om zich te verdiepen in en om te experimenteren met Azure-ontwikkelingen (hosting). 

Opleidingen en certificeringen 

Frontis vindt het belangrijk om veel kennis in huis te hebben en dat medewerkers kunnen blijven groeien. Daarom is er een opleidingsplan opgesteld om ervoor te zorgen dat Frontis gecertificeerd is (en blijft!) op verschillende vlakken. Als ontwikkelaars krijgen we de mogelijkheid om ons te verdiepen in specifieke onderdelen. Meerdere ontwikkelaars bij Frontis behaalden certificaten van onder andere Microsoft, Umbraco en Kentico. Win-win: goed voor de kennis binnen Frontis, maar ook goed om mijn eigen kennis te verbreden en uitdaging te houden! 

Door deze certificeringen zijn we inmiddels Microsoft Gold Partner, Umbraco Gold Partner en Kentico Silver Partner.

Zo zie je, ik ben als developer niet alleen bezig met programmeren binnen projecten, maar ook met nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Er is binnen Frontis dus veel mogelijk en deze combi maakt mijn werk lekker afwisselend.

Wil je ook bij Frontis aan de slag?

We zijn momenteel op zoek naar een Front-end developer!

Een artikel door:
Ruben
Developer